Eğitim Islahatı Girişimi’nin yaşa nazaran okullaşma oranı araştırmasına nazaran, kız çocuklarının 2012’de ilkokulda okullaşma oranı yüzde 98,9 …